Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Rykach

Ogłoszenie o zmianach dokonanych w warunkach na świadczenie obsługi prawnej w 2021 r. dla Powiatu Ryckiego i jednostek organizacyjnych Powiatu Ryckiego znak sprawy OR.272.8.2020 r.

Data ogłoszenia
2020-12-07
Termin składania ofert
2020-12-15 10:00
Treść

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020, poz. 920 ze zm.), zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro wprowadzonym Zarządzeniem Starosty Ryckiego w dniu 19 lutego 2020 r., Zarząd Powiatu w Rykach ogłosił zamówienie na świadczenie obsługi prawnej w 2021 r. dla Powiatu Ryckiego i jednostek organizacyjnych Powiatu Ryckiego znak sprawy OR.272.8.2020 r.

Zarząd Powiatu w Rykach uchwałą nr CXXXVI/664/20 z dnia 4 grudnia 2020 r. dokonał zmiany treści warunków zamówienia na świadczenie obsługi prawnej dla Starostwa Powiatowego w Rykach i jednostek organizacyjnych Powiatu Ryckiego w 2021 r. Jednocześnie został wydłużony termin składania ofert do dnia 15 grudnia 2020 r. do godz. 10.00

Aktualne warunki zamówienia zawarte są w załaczniku.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Kamila Jakubaszekdodano do BIP dnia 07-12-2020 12:09:44