Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Rykach

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1438L od km 1+535 do km 8+670 oraz drogi powiatowej nr 1440L od km 2+941 do km 4+372 w ramach zadania pn. „Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk – II etap

Data ogłoszenia
2020-12-22
Termin składania ofert
2021-02-12 11:00
Treść

Przetarg został zamieszczony na Platformie zakupowej zamawiającego pod adresem: https://powiatrycki.ezamawiajacy.pl

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Edyta Pudłododano do BIP dnia 29-12-2020 09:41:58