Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Rykach

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423L od km 5+350,00 do km 8+616,21 w miejscowościach Nowodwór, Rycza, Zielony Kąt”

Data ogłoszenia
2020-12-23
Termin składania ofert
2021-02-08 11:00
Treść

Przetarg został zamieszczony na Platformie zakupowej zamawiającego pod adresem: https://powiatrycki.ezamawiajacy.pl

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Edyta Pudłododano do BIP dnia 29-12-2020 09:47:43