Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Rykach

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422 L od km 1+850 do km 5+312,5 w miejscowości Czernic”

Data ogłoszenia
2020-12-28
Termin składania ofert
2021-02-04 11:00
Treść

Przetarg został zamieszczony na Platformie zakupowej zamawiającego pod adresem: https://powiatrycki.ezamawiajacy.pl

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Edyta Pudłododano do BIP dnia 29-12-2020 09:50:38