Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Rykach

Jednostki organizacyjne

Szczegółowe wyszukiwanie
Ośrodek Wsparcia w Leopoldowie
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem pracy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rykach
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rykach
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rykach
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Specjalista
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Specjalista pracy socjalnej
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Starszy Pracownik Socjalny
Powiatowy Urząd Pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Stanowisko pracownika - pośrednik pracy
Powiatowy Urząd Pracy
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pracy.
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Pośrednik Pracy
Pływalnia Powiatowa w Rykach
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Pływalni Powiatowej w Rykach
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach
Powiatowy Urząd Pracy
Oświadczenie majątkowe złożone w związku ze zmianą stanowiska.
Stanowisko pracownika - Doradce zawodowy
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Zastępc Dyrektora
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Zastępca dyrektora
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Powiatowy Urząd Pracy
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach
Powiatowy Urząd Pracy
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Starszy Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Powiatowy Urząd Pracy w Rykach Filia w Dęblinie
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Powiatowy Urząd Pracy
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Doradca Zawodowy
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Doradca zawodowy
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Doradca Zawodowy
I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Rykach
Powiatowy Urząd Pracy
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Starszy Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Starszy inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu Ewidencji i Świadczeń
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rykach
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem pracy
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Ośrodek Wsparcia w Leopoldowie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pracy
Oświadcznie majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem pracy
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Dom Pomocy Społecznej im. Siostry Heleny Drozdowskiej w Leopoldowie
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Dom Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie
Zarząd Dróg Powiatowych
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach
Pływalnia Powiatowa w Rykach
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem stanowiska p.o. dyrektra
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pracy na stanowisku p.o. dyrektora
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Gen. F. Kleeberga w Dęblinie
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Dytektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie
Powiatowy Urząd Pracy w Rykach Filia w Dęblinie
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Powiatowy Urząd Pracy
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Zastępca dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy w Rykach
Szpital Powiatowy w Rykach
Oświadczenie majątkowe za 2021r.
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem pracy.
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Powiatowy Urząd Pracy
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Starszy Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Szpital Powiatowy w Rykach
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rezygnacją z pracy.
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem pracy.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Zarząd Dróg Powiatowych
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem pracy
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rykach
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rykach
Powiatowy Urząd Pracy
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Doradca Zawodowy
Powiatowy Urząd Pracy
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem wydawania decyzji w imieniu Starosty.
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Pośrednik Pracy
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rykach
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pracy
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rykach
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dęblinie
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dęblinie
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach
Oświadczenie majątkowe za 2015r w związku z powołaniem na stanowisko.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach
Powiatowy Urząd Pracy
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem wydawania decyzji w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Powiatowy Urząd Pracy
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Powiatowy Urząd Pracy w Rykach Filia w Dęblinie
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Zespół Szkół Zawodowych Nr.2 w Dęblinie
Oświadczenie złożone w związku z rozpoczęciem pracy
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Ośrodek Wsparcia w Leopoldowie
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Ośrodka Wsparcia w Leopoldowie
Dom Pomocy Społecznej im. Siostry Heleny Drozdowskiej w Leopoldowie
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pracy.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie
Powiatowy Urząd Pracy
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Specjalista ds. programów
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej
Zespół Szkół Zawodowych Nr.2 w Dęblinie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pracy
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie
Powiatowy Urząd Pracy
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Starszy Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Starszy inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Starszy Inspektor
Pływalnia Powiatowa w Rykach
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku dyrektora
Powiatowy Urząd Pracy
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem pracy.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pracy.
Oświadczenie majątkowe za 2018r.