Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Rykach

Komisja Samorządu i Porządku Publicznego

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Grażyna Jeżewska Stanowisko: członek Komisji
368 2
Roman Dariusz Bytniewski Stanowisko: Wiceprzewodniczący Komisji
368 3
Renata Makuch Stanowisko: Przewodnicząca Komisji
368 4
Dariusz Szczygielski Stanowisko: członek Komisji
368 5
Renata Makuch Stanowisko: Przewodniczący Komisji
369 6
Andrzej Stańczak Stanowisko: Wiceprzewodniczący komisji
369 7
Tadeusz Oryl Stanowisko: Członek komisji
Telefon: 81 8657450
Email:
369 8
Stanisław Jagiełło Stanowisko: Członek komisji
Telefon: 81 8657450
Email:
369 9
Teresa Marianna Beczek-Kostyra Stanowisko: Członek komisji
369 10
Adam Szymański Stanowisko: Przewodniczący komisji
532 11
Stanisław Włodarczyk Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego komisji
532 12
Antoni Całka Stanowisko: Członek komisji
Email:
532 13
Stanisław Jagiełło Stanowisko: Członek komisji
Telefon: 81 8657450
Email:
532 14
Elżbieta Kuchnio Stanowisko: Przewodnicząca Komisji
811 15
Krzysztof Olszak Stanowisko: Wiceprzewodniczący Komisji
811 16
Dariusz Cenkiel 811 17
Monika Kośmińska 811 19
Dariusz Szczygielski 811 20