Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Rykach

Skład Rady Powiatu

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Czesław Matysek Stanowisko: Radny Rady Powiatu
Obowiązki: radny, członek Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
368 0
Leszek Filipek Stanowisko: Starosta Rycki
Telefon: /081/ 86-57-450 , /081/8651966
Email:
Obowiązki: radny, członek Komisji Samorządu i Porządku Publicznego, członek Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Problematyki Socjalnej
368 0
Krzysztof Uznański Stanowisko: Wicestarosta Rycki
Obowiązki: radny, członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, członek Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Problematyki Socjalnej
368 0
Marian Łukasik Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Obowiązki: radny, członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
368 0
Mariusz Dziliński Stanowisko: członek Zarządu Powiatu
Obowiązki: radny, Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
368 0
Grażyna Jeżewska Stanowisko: członek Zarządu Powiatu
Obowiązki: radna, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Problematyki Socjalnej, członek Komisji Samorządu i Porządku Publicznego
368 0
Roman Dariusz Bytniewski Stanowisko: członek Zarządu, Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Problematyki Socjalnej
368 0
Andrzej Wąsik Stanowisko: Radny Rady Powiatu
Obowiązki:

radny, czonek Komisji Rewizyjnej

368 0
Renata Makuch Stanowisko: Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Obowiązki: radna, Przewodnicząca Komisji Samorządu i Porządku Publicznego, Wiceprzewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
368 0
Stanisław Miłosz Stanowisko: radny, Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Obowiązki:

 

368 0
Silvetta Barbara Szczepaniak Stanowisko: Przewodnicząca Rady Powiatu
Obowiązki: radna, członek Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Problematyki Socjalnej
368 0
Waldemar Jakubik Stanowisko: Radny Rady Powiatu
Obowiązki: radny, Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Problematyki Socjalnej
368 0
Andrzej Stańczak Stanowisko: Radny Rady Powiatu
Obowiązki: radny, członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, członek Komisji Rewizyjnej                   
368 0
Kazimierz Cybula Stanowisko: Radny Rady Powiatu
Obowiązki:

radny, Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, członek Komisji Rewizyjnej

368 0
Dariusz Szczygielski Stanowisko: członek Zarządu Powiatu
Obowiązki: radny, członek Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, członek Komisji Samorządu i Porządku Publicznego, członek Komisji Samorządu i Porządku Publicznego
368 0
Wiesława Kamola Stanowisko: Radna Rady Powiatu
Obowiązki: radna, członek Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
368 0
Zygmunt Beczek Stanowisko: Radny Rady Powiatu
Obowiązki:

radny, członek Komisji Samorządu i Porządku Publicznego, członek Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska                      

368 0
Tomasz Pośpiech Stanowisko: Radny Rady Powiatu
Obowiązki: radny, członek Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, członek Komisji Rewizyjnej
368 0
Jadwiga Sadura Stanowisko: Radny Rady Powiatu
368 1
Hanna Czerska Stanowisko: Przewodnicząca Rady Powiatu
369 2
Roman Dariusz Bytniewski Stanowisko: członek Zarządu, Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Problematyki Socjalnej
369 3
Krzysztof Olszak Stanowisko: Radny
811 3
Adam Szymański Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
369 4
Krzysztof Uznański Stanowisko: radny, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
369 5
Stanisław Miłosz Stanowisko: radny, Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Obowiązki:

 

369 6
Zygmunt Beczek Stanowisko: radny
369 7
Antoni Całka Stanowisko: radny, członek Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Problematyki Socjalnej
Email:
369 8
Dariusz Cenkiel Stanowisko: radny, członek Komisji Rewizyjnej
369 9
Stanisław Jagiełło Stanowisko: radny, Starosta Rycki
Telefon: 81 8657450
Email:
369 11
Grażyna Jeżewska Stanowisko: radna, Zastępca Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Problematyki Socjalnej
369 12
Marian Łukasik Stanowisko: radny, członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
369 13
Renata Makuch Stanowisko: radna, Przewodnicząca Komisji Samorządu i Porządku Publicznego, członek Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, członek Komisji Rewizyjnej
369 14
Tadeusz Oryl Stanowisko: radny, Wicestarosta Rycki, członek Komisji Samorządu i Porządku Publicznego
Telefon: 81 8657450
Email:
369 15
Barbara Pawlak Stanowisko: radna, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Problematyki Socjalnej
369 16
Waldemar Jakubik Stanowisko: Radny
811 16
Tomasz Pośpiech Stanowisko: radny, członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
369 17
Wiesław Kieliszek Stanowisko: Radny
811 17
Dariusz Szczygielski Stanowisko: radny, Sekretarz Komisji Rewizyjnej
369 18
Tomasz Prządka Stanowisko: Radny
811 18
Dariusz Cenkiel Stanowisko: Radny
811 18
Andrzej Stańczak Stanowisko: radny, członek Zarządu Powiatu, Zastępca Przewodniczacej Komisji Samorządu i Porządku Publicznego
369 19
Grażyna Jeżewska Stanowisko: Członek Zarządu Powiatu
811 19
Piotr Łysoń Stanowisko: Przewodniczący Rady Powiatu
811 19
Dariusz Wojdat Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Telefon: 081 8830533
369 20
Marcin Więsek Stanowisko: Radny
811 20
Monika Kośmińska Stanowisko: Wicestarosta Rycki
811 20
Elżbieta Kuchnio Stanowisko: Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
811 20
Teresa Marianna Beczek-Kostyra Stanowisko: radna członek Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, członek Komisji Samorządu i Porządku Publicznego
369 21
Tomasz Pośpiech Stanowisko: Radny
811 21
Teresa Rayska Stanowisko: Radny
811 21
Dariusz Szczygielski Stanowisko: Starosta Rycki
811 21
Roman Dariusz Bytniewski Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
532 22
Antoni Całka Stanowisko: Członek Zarządu Powiatu
Email:
532 23
Dariusz Cenkiel Stanowisko: Radny
532 24
Sylwia Sieraj Stanowisko: Radny
811 24
Hanna Czerska Stanowisko: Przewodnicząca Rady Powiatu
532 25
Stanisław Jagiełło Stanowisko: Starosta
Telefon: 81 8657450
Email:
532 26
Grażyna Jeżewska Stanowisko: Radny
532 27
Damian Łysiak Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
532 28
Renata Makuch Stanowisko: Członek Zarządu Powiatu
532 29
Stanisław Miłosz Stanowisko: Członek Zarządu Powiatu
532 30
Włodzimierz Nowak Stanowisko: Radny
532 31
Sławomir Ojrzyński Stanowisko: Radny
532 32
Barbara Pawlak Stanowisko: Radny
532 33
Tomasz Pośpiech Stanowisko: Radny
532 34
Tomasz Prządka Stanowisko: Radny
532 35
Andrzej Stańczak Stanowisko: Radny
532 36
Adam Szymański Stanowisko: Radny
532 37
Stanisław Włodarczyk Stanowisko: Wicestarosta
532 38
Hanna Czerska Stanowisko: Radny
811 40
Andrzej Wąsik Stanowisko: Członek Zarządu Powiatu
811 54
Karol Zagożdżon Stanowisko: Członek Zarządu Powiatu
811 56