Skład Rady Powiatu

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Czesław Matysek Stanowisko: Radny Rady Powiatu
Obowiązki: radny, członek Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
KADENCJA III [2006-2010] 0
Krzysztof Uznański Stanowisko: Wicestarosta Rycki
Obowiązki: radny, członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, członek Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Problematyki Socjalnej
KADENCJA III [2006-2010] 0
Marian Łukasik Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Obowiązki: radny, członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
KADENCJA III [2006-2010] 0
Mariusz Dziliński Stanowisko: członek Zarządu Powiatu
Obowiązki: radny, Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
KADENCJA III [2006-2010] 0
Grażyna Jeżewska Stanowisko: członek Zarządu Powiatu
Obowiązki: radna, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Problematyki Socjalnej, członek Komisji Samorządu i Porządku Publicznego
KADENCJA III [2006-2010] 0
Roman Dariusz Bytniewski Stanowisko: członek Zarządu, Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Problematyki Socjalnej
KADENCJA III [2006-2010] 0
Andrzej Wąsik Stanowisko: Radny Rady Powiatu
Obowiązki:

radny, czonek Komisji Rewizyjnej

KADENCJA III [2006-2010] 0
Renata Makuch Stanowisko: Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Obowiązki: radna, Przewodnicząca Komisji Samorządu i Porządku Publicznego, Wiceprzewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
KADENCJA III [2006-2010] 0
Stanisław Miłosz Stanowisko: radny, Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Obowiązki:

 

KADENCJA III [2006-2010] 0
Silvetta Barbara Szczepaniak Stanowisko: Przewodnicząca Rady Powiatu
Obowiązki: radna, członek Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Problematyki Socjalnej
KADENCJA III [2006-2010] 0
Waldemar Jakubik Stanowisko: Radny Rady Powiatu
Obowiązki: radny, Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Problematyki Socjalnej
KADENCJA III [2006-2010] 0
Andrzej Stańczak Stanowisko: Radny Rady Powiatu
Obowiązki: radny, członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, członek Komisji Rewizyjnej                   
KADENCJA III [2006-2010] 0
Kazimierz Cybula Stanowisko: Radny Rady Powiatu
Obowiązki:

radny, Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, członek Komisji Rewizyjnej

KADENCJA III [2006-2010] 0
Dariusz Szczygielski Stanowisko: członek Zarządu Powiatu
Obowiązki: radny, członek Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, członek Komisji Samorządu i Porządku Publicznego, członek Komisji Samorządu i Porządku Publicznego
KADENCJA III [2006-2010] 0
Wiesława Kamola Stanowisko: Radna Rady Powiatu
Obowiązki: radna, członek Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
KADENCJA III [2006-2010] 0
Zygmunt Beczek Stanowisko: Radny Rady Powiatu
Obowiązki:

radny, członek Komisji Samorządu i Porządku Publicznego, członek Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska                      

KADENCJA III [2006-2010] 0
Tomasz Pośpiech Stanowisko: Radny Rady Powiatu
Obowiązki: radny, członek Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, członek Komisji Rewizyjnej
KADENCJA III [2006-2010] 0
Jadwiga Sadura Stanowisko: Radny Rady Powiatu
KADENCJA III [2006-2010] 1
Hanna Czerska Stanowisko: Przewodnicząca Rady Powiatu
KADENCJA IV 2
Roman Dariusz Bytniewski Stanowisko: członek Zarządu, Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Problematyki Socjalnej
KADENCJA IV 3
Adam Szymański Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
KADENCJA IV 4
Krzysztof Uznański Stanowisko: radny, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
KADENCJA IV 5
Stanisław Miłosz Stanowisko: radny, Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Obowiązki:

 

KADENCJA IV 6
Zygmunt Beczek Stanowisko: radny
KADENCJA IV 7
Antoni Całka Stanowisko: radny, członek Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Problematyki Socjalnej
Email:
KADENCJA IV 8
Dariusz Cenkiel Stanowisko: radny, członek Komisji Rewizyjnej
KADENCJA IV 9
Stanisław Jagiełło Stanowisko: radny, Starosta Rycki
Telefon: 81 8657450
Email:
KADENCJA IV 11
Grażyna Jeżewska Stanowisko: radna, Zastępca Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Problematyki Socjalnej
KADENCJA IV 12
Marian Łukasik Stanowisko: radny, członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
KADENCJA IV 13
Renata Makuch Stanowisko: radna, Przewodnicząca Komisji Samorządu i Porządku Publicznego, członek Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, członek Komisji Rewizyjnej
KADENCJA IV 14
Tadeusz Oryl Stanowisko: radny, Wicestarosta Rycki, członek Komisji Samorządu i Porządku Publicznego
Telefon: 81 8657450
Email:
KADENCJA IV 15
Barbara Pawlak Stanowisko: radna, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Problematyki Socjalnej
KADENCJA IV 16
Tomasz Pośpiech Stanowisko: radny, członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
KADENCJA IV 17
Dariusz Szczygielski Stanowisko: radny, Sekretarz Komisji Rewizyjnej
KADENCJA IV 18
Andrzej Stańczak Stanowisko: radny, członek Zarządu Powiatu, Zastępca Przewodniczacej Komisji Samorządu i Porządku Publicznego
KADENCJA IV 19
Dariusz Wojdat Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Telefon: 081 8830533
KADENCJA IV 20
Teresa Marianna Beczek-Kostyra Stanowisko: radna członek Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, członek Komisji Samorządu i Porządku Publicznego
KADENCJA IV 21
Roman Dariusz Bytniewski Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
KADENCJA V 22
Antoni Całka Stanowisko: Członek Zarządu Powiatu
Email:
KADENCJA V 23
Dariusz Cenkiel Stanowisko: Radny
KADENCJA V 24
Hanna Czerska Stanowisko: Przewodnicząca Rady Powiatu
KADENCJA V 25
Stanisław Jagiełło Stanowisko: Starosta
Telefon: 81 8657450
Email:
KADENCJA V 26
Grażyna Jeżewska Stanowisko: Radny
KADENCJA V 27
Damian Łysiak Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
KADENCJA V 28
Renata Makuch Stanowisko: Członek Zarządu Powiatu
KADENCJA V 29
Stanisław Miłosz Stanowisko: Członek Zarządu Powiatu
KADENCJA V 30
Włodzimierz Nowak Stanowisko: Radny
KADENCJA V 31
Sławomir Ojrzyński Stanowisko: Radny
KADENCJA V 32
Barbara Pawlak Stanowisko: Radny
KADENCJA V 33
Tomasz Pośpiech Stanowisko: Radny
KADENCJA V 34
Tomasz Prządka Stanowisko: Radny
KADENCJA V 35
Andrzej Stańczak Stanowisko: Radny
KADENCJA V 36
Adam Szymański Stanowisko: Radny
KADENCJA V 37
Stanisław Włodarczyk Stanowisko: Wicestarosta
KADENCJA V 38
Dariusz Cenkiel Stanowisko: Radny
KADENCJA VI 39
Hanna Czerska Stanowisko: Radny
KADENCJA VI 40
Waldemar Jakubik Stanowisko: Radny
KADENCJA VI 41
Grażyna Jeżewska Stanowisko: Członek Zarządu Powiatu
KADENCJA VI 42
Wiesław Kieliszek Stanowisko: Radny
KADENCJA VI 44
Monika Kośmińska Stanowisko: Wicestarosta Rycki
KADENCJA VI 45
Elżbieta Kuchnio Stanowisko: Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
KADENCJA VI 46
Piotr Łysoń Stanowisko: Przewodniczący Rady Powiatu
KADENCJA VI 47
Krzysztof Olszak Stanowisko: Radny
KADENCJA VI 48
Tomasz Pośpiech Stanowisko: Radny
KADENCJA VI 49
Tomasz Prządka Stanowisko: Radny
KADENCJA VI 50
Teresa Rayska Stanowisko: Radny
KADENCJA VI 51
Sylwia Sieraj Stanowisko: Radny
KADENCJA VI 52
Dariusz Szczygielski Stanowisko: Starosta Rycki
KADENCJA VI 53
Andrzej Wąsik Stanowisko: Członek Zarządu Powiatu
KADENCJA VI 54
Marcin Więsek Stanowisko: Radny
KADENCJA VI 55
Karol Zagożdżon Stanowisko: Członek Zarządu Powiatu
KADENCJA VI 56