Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Rykach

Skład Rady Powiatu

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Leszek Filipek Stanowisko:Starosta Rycki
Telefon:/081/ 86-57-450 , /081/8651966
Email:
Obowiązki:radny, członek Komisji Samorządu i Porządku Publicznego, członek Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Problematyki Socjalnej
368 0
Krzysztof Uznański Stanowisko:Wicestarosta Rycki
Obowiązki:radny, członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, członek Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Problematyki Socjalnej
368 0
Marian Łukasik Stanowisko:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Obowiązki:radny, członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
368 0
Mariusz Dziliński Stanowisko:członek Zarządu Powiatu
Obowiązki:radny, Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
368 0
Grażyna Jeżewska Stanowisko:członek Zarządu Powiatu
Obowiązki:radna, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Problematyki Socjalnej, członek Komisji Samorządu i Porządku Publicznego
368 0
Roman Dariusz Bytniewski Stanowisko:członek Zarządu, Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Problematyki Socjalnej
368 0
Andrzej Wąsik Stanowisko: Radny Rady Powiatu
Obowiązki:

radny, czonek Komisji Rewizyjnej

368 0
Renata Makuch Stanowisko:Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Obowiązki:radna, Przewodnicząca Komisji Samorządu i Porządku Publicznego, Wiceprzewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
368 0
Stanisław Miłosz Stanowisko:radny, Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Obowiązki:

 

368 0
Silvetta Barbara Szczepaniak Stanowisko:Przewodnicząca Rady Powiatu
Obowiązki:radna, członek Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Problematyki Socjalnej
368 0
Waldemar Jakubik Stanowisko:Radny Rady Powiatu
Obowiązki:radny, Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Problematyki Socjalnej
368 0
Andrzej Stańczak Stanowisko: Radny Rady Powiatu
Obowiązki:radny, członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, członek Komisji Rewizyjnej                   
368 0
Kazimierz Cybula Stanowisko:Radny Rady Powiatu
Obowiązki:

radny, Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, członek Komisji Rewizyjnej

368 0
Dariusz Szczygielski Stanowisko:członek Zarządu Powiatu
Obowiązki:radny, członek Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, członek Komisji Samorządu i Porządku Publicznego, członek Komisji Samorządu i Porządku Publicznego
368 0
Wiesława Kamola Stanowisko:Radna Rady Powiatu
Obowiązki:radna, członek Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
368 0
Zygmunt Beczek Stanowisko:Radny Rady Powiatu
Obowiązki:

radny, członek Komisji Samorządu i Porządku Publicznego, członek Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska                      

368 0
Tomasz Pośpiech Stanowisko:Radny Rady Powiatu
Obowiązki:radny, członek Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, członek Komisji Rewizyjnej
368 0
Czesław Matysek Stanowisko:Radny Rady Powiatu
Obowiązki:radny, członek Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
368 0
Jadwiga Sadura Stanowisko:Radny Rady Powiatu
368 1
Hanna Czerska Stanowisko:Przewodnicząca Rady Powiatu
369 2
Roman Dariusz Bytniewski Stanowisko:członek Zarządu, Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Problematyki Socjalnej
369 3
Waldemar Jakubik Stanowisko:Radny
811 3
Adam Szymański Stanowisko:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
369 4
Krzysztof Uznański Stanowisko:radny, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
369 5
Stanisław Miłosz Stanowisko:radny, Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Obowiązki:

 

369 6
Zygmunt Beczek Stanowisko:radny
369 7
Antoni Całka Stanowisko:radny, członek Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Problematyki Socjalnej
Email:
369 8
Dariusz Cenkiel Stanowisko:radny, członek Komisji Rewizyjnej
369 9
Stanisław Jagiełło Stanowisko:radny, Starosta Rycki
Telefon:81 8657450
Email:
369 11
Grażyna Jeżewska Stanowisko:radna, Zastępca Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Problematyki Socjalnej
369 12
Marian Łukasik Stanowisko:radny, członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
369 13
Renata Makuch Stanowisko:radna, Przewodnicząca Komisji Samorządu i Porządku Publicznego, członek Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, członek Komisji Rewizyjnej
369 14
Tadeusz Oryl Stanowisko:radny, Wicestarosta Rycki, członek Komisji Samorządu i Porządku Publicznego
Telefon:81 8657450
Email:
369 15
Barbara Pawlak Stanowisko:radna, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Problematyki Socjalnej
369 16
Dariusz Cenkiel Stanowisko:Radny
811 16
Tomasz Pośpiech Stanowisko:radny, członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
369 17
Tomasz Prządka Stanowisko:Radny
811 17
Dariusz Szczygielski Stanowisko:radny, Sekretarz Komisji Rewizyjnej
369 18
Grażyna Jeżewska Stanowisko:Członek Zarządu Powiatu
811 18
Hanna Czerska Stanowisko:Radny
811 18
Andrzej Stańczak Stanowisko:radny, członek Zarządu Powiatu, Zastępca Przewodniczacej Komisji Samorządu i Porządku Publicznego
369 19
Elżbieta Kuchnio Stanowisko:Członek Zarządu Powiatu
811 19
Krzysztof Olszak Stanowisko:Radny
811 19
Dariusz Wojdat Stanowisko:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Telefon: 081 8830533
369 20
Andrzej Wąsik Stanowisko:Radny
811 20
Piotr Łysoń Stanowisko:Przewodniczący Rady Powiatu
811 20
Wiesław Kieliszek Stanowisko:Radny
811 20
Teresa Marianna Beczek-Kostyra Stanowisko:radna członek Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, członek Komisji Samorządu i Porządku Publicznego
369 21
Tomasz Pośpiech Stanowisko:Radny
811 21
Marcin Więsek Stanowisko:Radny
811 21
Monika Kośmińska Stanowisko:Wicestarosta Rycki
811 21
Roman Dariusz Bytniewski Stanowisko:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
532 22
Antoni Całka Stanowisko:Członek Zarządu Powiatu
Email:
532 23
Teresa Rayska Stanowisko:Radny
811 23
Dariusz Cenkiel Stanowisko:Radny
532 24
Dariusz Szczygielski Stanowisko:Starosta Rycki
811 24
Hanna Czerska Stanowisko:Przewodnicząca Rady Powiatu
532 25
Stanisław Jagiełło Stanowisko:Starosta
Telefon:81 8657450
Email:
532 26
Grażyna Jeżewska Stanowisko:Radny
532 27
Damian Łysiak Stanowisko:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
532 28
Renata Makuch Stanowisko:Członek Zarządu Powiatu
532 29
Stanisław Miłosz Stanowisko:Członek Zarządu Powiatu
532 30
Włodzimierz Nowak Stanowisko:Radny
532 31
Sławomir Ojrzyński Stanowisko:Radny
532 32
Barbara Pawlak Stanowisko:Radny
532 33
Tomasz Pośpiech Stanowisko:Radny
532 34
Tomasz Prządka Stanowisko:Radny
532 35
Andrzej Stańczak Stanowisko:Radny
532 36
Adam Szymański Stanowisko:Radny
532 37
Stanisław Włodarczyk Stanowisko:Wicestarosta
532 38
Sylwia Sieraj Stanowisko:Wiceprzewodnicząca Rady
811 40
Karol Zagożdżon Stanowisko:Członek Zarządu Powiatu
811 54