Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Rykach

Skarbnik

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Aneta Działa Stanowisko:Skarbnik
Telefon:081 8657457
Godziny przyjęć:

pok.: 107


Obowiązki:

Skarbnik Powiatu - Główny Księgowy budżetu powiatu odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową Powiatu na podstawie uchwalonego przez Radę budżetu powiatu. W szczególności do zadań Skarbnika Powiatu w ramach realizacji budżetu należą sprawy związane: z przekazywaniem podległym jednostkom budżetowym informacji w zakresie przypisanych im do realizacji dochodów i wydatków Powiatu, stanowiących podstawę planów finansowych tych jednostek, z przekazywaniem z budżetu Powiatu podległym jednostkom budżetowym, środków pieniężnych na realizację zadań, z przekazywaniem z budżetu Powiatu dotacji oraz sprawowanie nadzoru nad ich rozliczaniem, z przygotowywaniem projektów uchwał, analiz oraz informacji niezbędnych do zaciągania kredytów, z kontrasygnowaniem czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, ze sprawowaniem ogólnego nadzoru nad realizacją uchwał finansowych i przedstawianie wniosków Zarządowi. Skarbnik Powiatu nadzoruje pracę Wydziału Finansowego.

0 1
Aneta Działa Stanowisko:Skarbnik
Telefon:081 8657457
Godziny przyjęć:

pok.: 107


Obowiązki:

Skarbnik Powiatu - Główny Księgowy budżetu powiatu odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową Powiatu na podstawie uchwalonego przez Radę budżetu powiatu. W szczególności do zadań Skarbnika Powiatu w ramach realizacji budżetu należą sprawy związane: z przekazywaniem podległym jednostkom budżetowym informacji w zakresie przypisanych im do realizacji dochodów i wydatków Powiatu, stanowiących podstawę planów finansowych tych jednostek, z przekazywaniem z budżetu Powiatu podległym jednostkom budżetowym, środków pieniężnych na realizację zadań, z przekazywaniem z budżetu Powiatu dotacji oraz sprawowanie nadzoru nad ich rozliczaniem, z przygotowywaniem projektów uchwał, analiz oraz informacji niezbędnych do zaciągania kredytów, z kontrasygnowaniem czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, ze sprawowaniem ogólnego nadzoru nad realizacją uchwał finansowych i przedstawianie wniosków Zarządowi. Skarbnik Powiatu nadzoruje pracę Wydziału Finansowego.

369 2
Aneta Działa Stanowisko:Skarbnik
Telefon:081 8657457
Godziny przyjęć:

pok.: 107


Obowiązki:

Skarbnik Powiatu - Główny Księgowy budżetu powiatu odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową Powiatu na podstawie uchwalonego przez Radę budżetu powiatu. W szczególności do zadań Skarbnika Powiatu w ramach realizacji budżetu należą sprawy związane: z przekazywaniem podległym jednostkom budżetowym informacji w zakresie przypisanych im do realizacji dochodów i wydatków Powiatu, stanowiących podstawę planów finansowych tych jednostek, z przekazywaniem z budżetu Powiatu podległym jednostkom budżetowym, środków pieniężnych na realizację zadań, z przekazywaniem z budżetu Powiatu dotacji oraz sprawowanie nadzoru nad ich rozliczaniem, z przygotowywaniem projektów uchwał, analiz oraz informacji niezbędnych do zaciągania kredytów, z kontrasygnowaniem czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, ze sprawowaniem ogólnego nadzoru nad realizacją uchwał finansowych i przedstawianie wniosków Zarządowi. Skarbnik Powiatu nadzoruje pracę Wydziału Finansowego.

 
368 3
Aneta Działa Stanowisko:skarbnik
Telefon:081 8657457
Godziny przyjęć:pok.: 107
Obowiązki:Skarbnik Powiatu - Główny Księgowy budżetu powiatu odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową Powiatu na podstawie uchwalonego przez Radę budżetu powiatu. W szczególności do zadań Skarbnika Powiatu w ramach realizacji budżetu należą sprawy związane: z przekazywaniem podległym jednostkom budżetowym informacji w zakresie przypisanych im do realizacji dochodów i wydatków Powiatu, stanowiących podstawę planów finansowych tych jednostek, z przekazywaniem z budżetu Powiatu podległym jednostkom budżetowym, środków pieniężnych na realizację zadań, z przekazywaniem z budżetu Powiatu dotacji oraz sprawowanie nadzoru nad ich rozliczaniem, z przygotowywaniem projektów uchwał, analiz oraz informacji niezbędnych do zaciągania kredytów, z kontrasygnowaniem czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, ze sprawowaniem ogólnego nadzoru nad realizacją uchwał finansowych i przedstawianie wniosków Zarządowi. Skarbnik Powiatu nadzoruje pracę Wydziału Finansowego.
367 0
Aneta Działa Stanowisko:Skarbnik
Telefon:081 8657457
Godziny przyjęć:

pok. 107


Obowiązki:

Skarbnik Powiatu - Główny Księgowy budżetu powiatu odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową Powiatu na podstawie uchwalonego przez Radę budżetu powiatu. W szczególności do zadań Skarbnika Powiatu w ramach realizacji budżetu należą sprawy związane: z przekazywaniem podległym jednostkom budżetowym informacji w zakresie przypisanych im do realizacji dochodów i wydatków Powiatu, stanowiących podstawę planów finansowych tych jednostek, z przekazywaniem z budżetu Powiatu podległym jednostkom budżetowym, środków pieniężnych na realizację zadań, z przekazywaniem z budżetu Powiatu dotacji oraz sprawowanie nadzoru nad ich rozliczaniem, z przygotowywaniem projektów uchwał, analiz oraz informacji niezbędnych do zaciągania kredytów, z kontrasygnowaniem czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, ze sprawowaniem ogólnego nadzoru nad realizacją uchwał finansowych i przedstawianie wniosków Zarządowi. Skarbnik Powiatu nadzoruje pracę Wydziału Finansowego.

532 0