Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Rykach

Raport o stanie Powiatu Ryckiego

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Ryckiego,

Zapraszamy do udziału w debacie nad raportem o stanie Powiatu Ryckiego. Raport obejmuje podsumowanie działalności powiatu za 2018 rok.

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, powinien przedłożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko osoby, która chciałaby zabrać głos;
  • adres zamieszkania;
  • listę z podpisami co najmniej 150 osób.

Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja rady powiatu. Ze względu na termin sesji rady powiatu (18 czerwca br.) zgłoszenia należy dokonać do dnia 17 czerwca 2019 r.
w Starostwie Powiatowym w Rykach, p.103 (I piętro), Ryki, ul. Leona Wyczółkowskiego 10a.

Szukaj dokumentów
od do
Dane Przenieś Opcje Tytuł Data utworzenia Znak dokumentu Wprowadzający Wytwarzający Wydział