Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Rykach

Osoby wydające decyzje w imieniu starosty

Szczegółowe wyszukiwanie
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Wydział Komunikacji
Oświadczenie majątkowe za 2021r.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Starszy inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Oświadczenie majątkowe za 2021r.
Stanowisko pracownika - Naczelnik
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Wydział Finansowy
Oświadczenie majątkowe za 2021r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Powiatu
Wydział Finansowy
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Wydział Komunikacji
Oświadczenie majątkowe za 2021r.
Stanowisko pracownika - Starszy Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Starszy Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Wydział Komunikacji
Oświadczenie majątkowe za 2021r.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Ispektor
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Wydział Komunikacji
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Wydział Komunikacji
Oświadczenie majątkowe złożone w związku zakończeniem pracy
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Wydział Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pracy.
Stanowisko pracownika - Naczelnik
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spaw Społecznych
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Wydział Architektury i Budownictwa
Oświadczenie majątkowe za 2021r.
Stanowisko pracownika - Starszy Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Starszy Inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pracy.
Stanowisko pracownika - Zastępca Naczelnika
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Wydział Komunikacji
Oświadczenie majątkowe za 2021r.
Stanowisko pracownika - Starszy Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Wydział Komunikacji
Oświadczenie majątkowe za 2021r.
Stanowisko pracownika - Naczelnik
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału Komunikacji
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Wydział Komunikacji
Oświadczenie majątkowe za 2021r.
Stanowisko pracownika - Starszy Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Starszy inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Wydział Komunikacji
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pracy.
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Wydział Architektury i Budownictwa
Oświadczenie majątkowe za 2021r.
Stanowisko pracownika - Starszy Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Starszy inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Wydział Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2021r.
Stanowisko pracownika - Naczelnik
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Wydział Architektury i Budownictwa
Oświadczenie majątkowe za 2021r.
Stanowisko pracownika - Starszy Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Starszy inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości
Oświadczenie majątkowe za 2021r.
Stanowisko pracownika - Naczelnik
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Wydział Komunikacji
Oświadczenie majątkowe za 2021r.
Stanowisko pracownika - Specjalista
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Specjalista w Wydziale Komunikacji
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem pracy
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Wydział Komunikacji
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pracy
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Wydział Komunikacji
Oświadczenie majątkowe za 2021r.
Stanowisko pracownika - Starszy Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Oświadczenie majątkowe złożone w związku rozpoczęciem pracy
Stanowisko pracownika - Geolog powiatowy
Zespół ds. Planowania, Analiz i Sprawozdawczości
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Wydział Architektury i Budownictwa
Oświadczenie majątkowe za 2021r.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Wydział Organizacyjny
Oświadczenie majątkowe za 2021r.
Stanowisko pracownika - Sekretarz Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Sekretarz Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Wydział Komunikacji
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem pracy
Oświadczenie majątkowe za 2021r.
Stanowisko pracownika - Starszy Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Wydział Komunikacji
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Starszy Inspektor