Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Rykach

Powrót do Struktury Organizacyjnej

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Starostwo Powiatowe w Rykach
Adres komórki
Wyczółkowskiego 10a, 08-500 Ryki
Telefon
/081/86-57-450
Fax
/081/ 86-51-966
EmailInformacje dodatkowe

Starostwo Powiatowe w Rykach pracuje w poniedziałki w godzinach od 7:30 do 16:00 (stanowiska zamiejscowe w Dęblinie od 9:00 do 17:00), w pozostałych dniach tygodnia w godzinach od 7:30 do 15:30 ; w piątki od 7:30 do 15:00

 

REGON: 431029205 NIP: 716-22-72-057

Informacja o rachunkach bankowych Powiatu :

 

 

Rachunek bieżący

 

37 8724 0005 2001 0001 9796 0001

 

 

opłaty z tytułu rejestracji pojazdów (karta pojazdu, dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, nalepka kontrolna, nalepka legalizacyjna),

 

opłaty za wydanie prawa jazdy,

 

opłaty za licencje na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób i rzeczy,

 

opłaty za zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne,

 

wpłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób lub rzeczy,

 

opłaty za wydanie kart wędkarskich,

 

opłaty za Dzienniki Budowy,

 

opłaty za nabycie nieruchomości,

 

opłaty za wyrysy i wypisy,

 

opłaty za wypisy z rejestru gruntu,

 

opłata za mapy ewidencyjne,

 

opłata za mapy zasadnicze,

 

opłata za wgląd do dokumentacji geodezyjnej.

 

 

Subkonto dochodów budżetu państwa

 

53 8724 0005 2001 0001 9796 0004

 

 

opłaty za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,

 

opłata za najem i dzierżawę składników, majątkowych Skarbu Państwa,

 

opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

 

wpływ ze sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa.

 

 

Rachunek sum depozytowych

 

10 8724 0005 2001 0001 9796 0002

 

 

wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

 

dzierżawa obwodów łowieckich.


Komórki podległe

Pracownicy

Kadencja
Brak przypisanych pracowników
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Filipek Piotr
Data wytworzenia informacji:
02-04-2013
Osoba wprowadzająca informację:
Dodano do BIP dnia:
02-04-2013